کد های تخفیف طرح فارسی

کد تخفیف

کدهای تخفیف همیشگی
ویژه مشتریان عزیز

کد تخفیف %۲۰ ویژه خرید بالای ۲۵۰۰۰ تومان (دائمی)

کد: tarhfarsi
این کد تخفیف دائمی می باشد و برای هر بار خرید به مدت و دفعات نامحدود قابل استفاده است. تنها شرط استفاده؛ خرید بیش از مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان است. این کد برای اشتراک های ویژه قابل استفاده نمی باشد.

کد تخفیف %۲۵ ویژه خرید بالای ۳۵۰۰۰ تومان (دائمی)

کد:dis25
این کد تخفیف دائمی می باشد و برای هر بار خرید به مدت و دفعات نامحدود قابل استفاده است. تنها شرط استفاده؛ خرید بیش از مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان است. این کد برای اشتراک های ویژه قابل استفاده نمی باشد.

کد تخفیف %۳۰ ویژه خرید بالای ۵۰۰۰۰ تومان (دائمی)

کد: dis30
این کد تخفیف دائمی می باشد و برای هر بار خرید به مدت و دفعات نامحدود قابل استفاده است. تنها شرط استفاده؛ خرید بیش از مبلغ ۵۰۰۰۰ تومان است. این کد برای اشتراک های ویژه قابل استفاده نمی باشد.

کد تخفیف %۴۰ برای خرید اشتراک های ویژه

کد: vip40
این کد تخفیف برای تمامی اشتراک های ویژه طلایی، نقره ای و برنزی قابل استفاده می باشد. این کد برای خریدهای تکی اعمال نمی گردد.