کد تخفیف

کدهای تخفیف همیشگی ویژه مشتریان عزیز

کد تخفیف %۲۰ ویژه خرید بالای ۲۵۰۰۰ تومان (دائمی)

کد: tarhfarsi
این کد تخفیف دائمی می باشد و برای هر بار خرید به مدت و دفعات نامحدود قابل استفاده است. تنها شرط استفاده؛ خرید بیش از مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان است. این کد برای اشتراک های ویژه قابل استفاده نمی باشد.

کد تخفیف %۲۵ ویژه خرید بالای ۳۵۰۰۰ تومان (دائمی)

کد:dis25
این کد تخفیف دائمی می باشد و برای هر بار خرید به مدت و دفعات نامحدود قابل استفاده است. تنها شرط استفاده؛ خرید بیش از مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان است. این کد برای اشتراک های ویژه قابل استفاده نمی باشد.

کد تخفیف %۳۰ ویژه خرید بالای ۵۰۰۰۰ تومان (دائمی)

کد: dis30
این کد تخفیف دائمی می باشد و برای هر بار خرید به مدت و دفعات نامحدود قابل استفاده است. تنها شرط استفاده؛ خرید بیش از مبلغ ۵۰۰۰۰ تومان است. این کد برای اشتراک های ویژه قابل استفاده نمی باشد.

کد تخفیف %۴۰ برای خرید اشتراک های ویژه

کد: vip40
این کد تخفیف برای تمامی اشتراک های ویژه طلایی، نقره ای و برنزی قابل استفاده می باشد. این کد برای خریدهای تکی اعمال نمی گردد.

  • کد های تخفیف دائمی همواره برای هر مشتری قابل استفاده می باشند تنها شرط اعمال کد تخفیف سقف خرید است که کافیست مجموع مبلغ سبد خرید شما سقف مبلغ هر کد تخفیف را شامل شود.
  • برای استفاده کد تخفیف را کپی کرده و هنگام پرداخت در جایگاه کد تخفیف وارد نمایید.
  • در صورت خرید بالای ۷۰۰۰۰ تومان پیشنهاد می کنیم حتما اشتراک ویژه تهیه نمایید چون با توجه به تخفیف اعمال شده با همین مبلغ تعداد ۶۰ طرح رایگان دانلود خواهید نمود.